KONU: YÖNETİM ve DENETLEME KURULU GÖREV DAĞILIMI

SAYI:2017/1083 22.09.2017

2017 Yılı Seçimli Genel Kuruluna katılan ve oy kullanan değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

16-17 Eylül 2017 tarihinde yapmış olduğumuz Odamız Olağan Seçimli Genel Kurulu neticesinde seçilmiş olan, Yönetim ve Denetleme Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA
Ecz.H.Fikret BARANSEL
2.BAŞKAN

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN Ecz.Naman MIZRAK

2.BAŞKAN Ecz.H.Fikret BARANSEL

GENEL SEKRETER Ecz.E.Oktay GÜVENER

SAYMAN Ecz.Semra KARTAL

VEZNEDAR Ecz.Münür ŞAYBAK

YÖN. KUR. ÜYE Ecz.N.Gonca BOZKURT

YÖN. KUR. ÜYE Ecz.Gönül KURUKÇU

DENETLEME KURULU

BAŞKAN Ecz.Ferit SİNANOĞLU

ÜYE Ecz.Melek YILDIZ

ÜYE Ecz.Emrah GÜVENER

Van Eczacı Odası Duyuruları


İLANLAR