Tıbbı Malzeme Sözleşmeleri hakkına.

SAYI:2017/904 16.06.2017

Bahçelievler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nin Tıbbı Malzeme Sözleşme kapsamındaki reçete ve eki belgeleri ilaç reçetelerinin teslim edileceği adres hakkındaki yazısı.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

Ecz.H.Fikret BARANSEL

GENEL SEKRETER

Kurum yazısı için tıklayınız.

Van Eczacı Odası Duyuruları