11.11.2015---Yardımlaşma Sandığına Kayıt Zorunluluğu Hakkında

SAYI:2015/892 11.11.2015

Yardımlaşma Sandığına Kayıt Zorunluluğu Hakkında

Anayasa Mahkemesi'nin, 22.10.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/126 E ve 2015/86 K. kararı uyarınca; 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 58.maddesinde yer alan “Bu sandığa birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar.” Şeklindeki 2. cümlesi iptal edilmiştir.

İlgili karar sonrası ortaya çıkacak durum ile ilgili Hukuk Müşavirliğimizden görüş alınmış olup, alınan görüş;

“İptal olunan kısmın dışında kalan 6643 sayılı yasanın ilgili 58.maddesinin halen yürürlükte bulunması sebebi ile Yardımlaşma Sandığının işleyişi, aidatları ve yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esasların yine Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından belirleneceği, ancak iptal kararından sonra üyelerin sandığa kaydolmaları için rızasının gerektiği, zorunlu üye olanların istedikleri takdirde üyelikten ayrılabilecekleri,”

Özetle 22/10/2015 tarihinden sonra Yardımlaşma Sandığında üyelikte mecburi kayıt zorunluluğunun sona erdiği bu tarihten sonra üyeliğin istek halinde geçerli olabileceği ve yalnızca üye olan azaların vecibelerini yerine getirmeye mecbur olacakları” şeklindedir.

Uygulamanın, Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 22.10.2015 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen şekilde yapılacağının bilinmesi hususu bilgilerinize sunulur.

Anayasa Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız.


İLANLAR