KONU: KIRMIZI – YEŞİL REÇETELER HAKKINDA

SAYI:2017/1237 09.11.2017

KONU: KIRMIZI – YEŞİL REÇETELER HAKKINDA

İl Sağlık Müdürlüğünden 02.11.2017 tarihinde gelen yazıda;

Eczacıların sağlık sektöründe gerek ilaç danışmanı gerekse hastaların ilaçlara ulaşmada en önemli etken olduğu bilinmektedir. Türk Eczacıları Deontoloji tüzüğü; “MADDE 3 - Eczacı, reçeteyi yazan hekim, reçetede adı yazılı hasta veya reçeteyi getiren kişi kim olursa olsun; cinsiyet, dil ırk, milliyet, felsefi inanç, din ve mezhep, ahlâki düşünce, karakter ve kişilik, toplumsal seviye mevki ve siyasî düşünce ayrımı yapmaksızın ilâcını hazırlama ve reçete sahibine verme hususunda azamî dikkat ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür.” Vatandaşların özellikle kırmızı – yeşil reçetelerinin karşılanması ve bu konuda mağduriyet yaşamamaları için tüm serbest eczanelerin konu hakkında hassasiyet göstermeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR