Konu: Kayıp Yeşil Reçeteler Hakkında

SAYI:2017/1238 09.11.2017

Konu: Kayıp Yeşil Reçeteler Hakkında

İlgi: T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 30.10.2017 tarih E-909 sayılı yazısı.

Erzurum Tortum İlçe Devlet Hastanesinin acil servisinde bulunan 104925 ve 104926 numaralı yeşil reçeteleri kaybolmuştur. Belirtilen seri nolu yeşil reçetelerin bulunması ve kullanıldığının tespiti halinde en yakın Emniyet Birimim ile Van İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi hususu önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR