Konu: İlaç Takip Sistemi Üzerinden KDV Hariç Satış Hasılatı Bilgilerinin Kaydedilmesi Hak.

SAYI:2017/1239 09.11.2017

Konu: İlaç Takip Sistemi Üzerinden KDV Hariç Satış Hasılatı Bilgilerinin Kaydedilmesi Hak.

İlgi: T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 30.10.2017 tarih E-910 sayılı yazısı.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR