Konu: Sahte Lyrica Kapsül Reçeteleri hakkında.

SAYI:2017/1241 10.11.2017

Konu: Sahte Lyrica Kapsül Reçeteleri hakkında.

İlgi:T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 13.09.2017 tarih E-1044 sayılı yazısı.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR