Konu: Çevreci Eczacılar Kooperatifinin(Çekoop) İlaç İmha Ücretleri Hk.

SAYI:2017/1284 01.12.2017

Konu: Çevreci Eczacılar Kooperatifinin(Çekoop) İlaç İmha Ücretleri Hk.

İlgi: Çevreci Eczacılar Kooperatifinin(Çekoop) İlaç İmha Ücretleri hakkındaki yazısı ekte sunulmuştur.

Gereği bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR