Konu: Kayıp Yeşil Reçete Hakkında

SAYI:2017/1342 21.12.2017

Konu: Kayıp Yeşil Reçete Hakkında

İlgi:: T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 15.12.2017 tarih 1060 sayılı yazı.

T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 15.12.2017 tarih 1060 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR