KONU: 2017 YILISATIŞ HASILATLARININ ODAMIZA TESLİMİ HAKKINDA.

SAYI:2018/232 02.04.2018

SGK’nın 30.03.2018 tarihinde odamıza bildirmiş olduğu duyuru ile; SGK kapsamındaki hak sahiplerinin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolünün 7.15 maddesi gereği ilgili vergi dairesinden onaylı Eczane Bilgi Formunun aslını (Ek-5) (Formun sağ üst köşesine SGK eczane sicil numarası yazılmalı ve sağ alt kısma eczane kaşesi basılarak mesul müdür veya eczacının imzalaması gerekmektedir.) en geç 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17:00’a kadar odamız sekreterliğine teslim etmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Fikret BARANSEL

2.BAŞKAN

Vergi Dairesinden Onaylı Eczane Bilgi Formu (Ek-5)


İLANLAR