TİTCK Tarafından Yayımlanan “Hasılat Girişi” Konulu Duyuru

SAYI:2018/243 03.04.2018

TİTCK Tarafından Yayımlanan “Hasılat Girişi” Konulu Duyuru

İlgi: TEB in 29.03.2018 tarihli yazısı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bugün (29.03.2018) yayımlanan duyuru ile,

· Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla ciro bilgilerinin beyan edilmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranının 01/04/2018 tarihinde açılacağı,

· İTS üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı vasıtasıyla hasılat bilgilerinin30/04/2018tarihine kadar girilmesi gerektiği,bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engelleneceği, 2018 yılında açılan eczaneler ile ilgili olarak 2017 yılı cirosu “0” olarak beyan edileceği,

· KDV hariç hasılat bilgileri ile ilgili olarak gerçeğe aykırı ya da hatalı beyanda bulunan eczacılar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılacağı,

· Gerektiğinde İTS üzerinde yer alan “Destek masası” sekmesinden ya daeczane.ruhsat@titck.gov.tre-posta adresinden destek alınabileceği, bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

Genel Sekreter


İLANLAR