Konu: Sahte Reçete Hakkında

SAYI:2018/248 03.04.2018

Konu: Sahte Reçete Hakkında

İlgi: Van İl Sağlık Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih 209 sayılı yazısı.

Van İl Sağlık Müdürlüğünden gelen Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen Sahte Reçete konulu yazı ekte sunulmuştur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

Genel Sekreter


İLANLAR