Konu: Sahte Reçete Hakkında

SAYI:2018/270 10.04.2018

Konu: Sahte Reçete Hakkında

İlgi:Van İl Sağlık Müdürlüğünün 06.04.2018 tarih 237 sayılı yazısı.

Van İl Sağlık Müdürlüğünden gelen Sahte Reçete konulu yazı ekte sunulmuştur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

Genel Sekreter


İLANLAR