Konu: SGK Teşviklerinin Cari Dönem ve Geçmiş Dönem Uygulaması Hakkında

SAYI:2018/309 30.04.2018

Konu: SGK Teşviklerinin Cari Dönem ve Geçmiş Dönem Uygulaması Hakkında

TEB’in 27.04.2018 tarih 3287 sayılı SGK Teşviklerinin Cari Dönem ve Geçmiş Dönem Uygulaması hakkındaki yazısı ekte bilgilerinize sunuldu.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

Genel Sekreter