Konu: Sahte Reçeteler Hakkında

SAYI:2018/310 30.04.2018

Konu: Sahte Reçeteler Hakkında

T.C.İpekyolu Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 18.04.2018 tarih 187 sayılı Sahte Reçete konulu yazısı ekte bilgilerinize sunuldu.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

Genel Sekreter


İLANLAR