Konu.İlaç Suistmali Hakkında

SAYI:2018/1248 11.09.2018

Konu.İlaç Suistmali Hakkında

İlgi:Van İl Sağlık Müdürlüğünün 03.09.2018 tarih 751 sayılı yazısı.

T.C.Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 03.09.2018 tarih 751 sayılı İlaç Suistimali Konulu yazısı ekte sunuldu.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR