Konu: Bazı Aşılar İçin Hazırlanan Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkında

SAYI:2018/1268 20.09.2018

Konu: Bazı Aşılar İçin Hazırlanan Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkında

İlgi: TEB’in 10.09.2018 tarih 6569 sayılı yazısı.

TEB’in 10.09.2018 tarih 6569 sayılı Bazı Aşılar İçin Hazırlanan Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkındaki konulu yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize rica ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR