Konu: Sahte Aldolan Reçetesi Hakkında

SAYI:2018/1269 20.09.2018

Konu: Sahte Aldolan Reçetesi Hakkında

İlgi: Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün 13.09.2018 tarih 805 sayılı yazısı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün 13.09.2018 tarih 805 sayılı Sahte Aldolan Reçetesi Hakkındaki yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize rica ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR