TEB Merkez Heyetinin 20.09.2018 tarih 6919 sayılı "Synagis" adlı ilaç için Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu konulu hakkında ki yazısı.

SAYI:2018/1275 21.09.2018

KONU: TEB Merkez Heyetinin 20.09.2018 tarih 6919 sayılı "Synagis" adlı ilaç için Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu konulu hakkında ki yazısı.

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 17.09.2018 tarihli ve 164593 evrak nolu yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü,

Bu doğrultuda "Synagis" adlı ilacın enjeksiyonluk çözelti ve liyofilize toz formlarının piyasada aynı anda bulunmasından doğabilecek ilaç kullanım hatası riskine dair bilgilendirme içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu ekte sunuldu.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

Kurum Yazısı İçin Tıklayınız..


İLANLAR