KONU: SGK Reçete Kesintileri hk.

SAYI:2018/1284 28.09.2018

KONU: SGK Reçete Kesintileri hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapmış olduğumuz görüşmede son zamanlarda yaygın olarak karşılaşılan bir kesinti nedeniyle üyelerimizi bilgilendirme kararı alınmıştır.
"TITCK Endikasyon dışı izni ile karşılanmak üzere düzenlenen ilaç raporları" ile Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi gereğince "TITCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi" kapsamında karşılaşılan reçetelerde yoğun olarak kesinti yaşanmaktadır. Sağlık Uygulama Tebliğinin endikasyon dışı ilaç karşılanmasını düzenleyen 4.1.4 maddesinin "Ç" bendi şu şekildedir:
"ç) Endikasyon dışı ilaç kullanım onayı aranacak ilaçlar için reçeteler ve sağlık raporları ilgili uzman hekim/hekimlerce düzenlenir."

Mağduriyet yaşanmaması adına meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.H.Fikret BARANSEL

2.BAŞKAN


İLANLAR