KONU: Sahte Reçete ve Kaşe Hak.

SAYI:2018/1310 09.10.2018

KONU: Sahte Reçete ve Kaşe Hak.

İlgi: Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün 04.10.2018 tarih E-899 sayılı yazısı.

T.C.Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün in Sahte Reçete ve Kaşe Hak yazısı ekte sunuldu.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR