Konu: Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hak.

SAYI:2018/1313 09.10.2018

Konu: Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hak.

İlgi: Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün 27.09.2018 tarih E-878 sayılı yazısı.

T.C.Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün in Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Kaydı Hak. yazısı ekte sunuldu.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR