Konu: Sahte Reçete Hak.

SAYI:2018/1351 23.10.2018

Konu: Sahte Reçete Hak.

İlgi: Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün 09.10.2018 tarih E-925 sayılı yazısı.

T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün Sahte Reçete Hak. yazısı ekte sunuldu.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR