Konu: Kaybolan İlaçlar Hakkında

SAYI:2018/1352 23.10.2018

Konu: Kaybolan İlaçlar Hakkında

İlgi: Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün 05.10.2018 tarih E-919 sayılı yazısı.

T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün Kaybolan İlaçlar Hakkında yazısı ekte sunuldu.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR