Konu: Sahte Reçete hk.

SAYI:2018/1353 23.10.2018

Konu: Sahte Reçete hk.

İlgi: Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün 08.10.2018 tarih E-922 sayılı yazısı.

T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün Sahte Reçete Hakkında yazısı ekte sunuldu.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR