Konu: Hastalara SGK tarafından Gönderilen Kısa Mesajlar Hakkında

SAYI:2018/1394 05.11.2018

Konu: Hastalara SGK tarafından Gönderilen Kısa Mesajlar Hakkında

İlgi: TEB’in 30.10.2018 tarih 7949 sayılı yazısı

TEB’in 30.10.2018 tarih 7949 sayılı Hastalara SGK tarafından Gönderilen Kısa Mesajlar Hakkındaki yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize rica ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR