Konu: İlaç Suistimali Hakkında

SAYI:2018/1396 05.11.2018

Konu: İlaç Suistimali Hakkında

İlgi: T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 26.10.2018 tarih E.1007 sayılı yazısı.

T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 26.10.2018 tarih E.1007 sayılı İlaç Suistimali Hakkındaki yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR