KONU: TEB Merkez Heyetinin 19.11.2018 tarih 8408 sayılı Euthyrox İsimli İlaç İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

SAYI:2018/1426 20.11.2018

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 14.11.2018 tarihli ve 197705 evrak nolu yazı ile, Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü, Bu doğrultudaEuthyrox (levotiroksin)adlı ilacın formülasyon değişikliği ve eski formülasyondan yeni formülasyona geçiş yapan hastaların izlenmesi hakkında önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan mektubun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir. İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

Kurum yazısı için tıklayınız.


İLANLAR