TEB Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak’ın Yardımcı eczacılığa dair açıklaması

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak’ın Yardımcı eczacılığa dair açıklaması ektedir.

Bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR