28.12.2018 SUT Değişikliği Karşılaştırmalı Tablo Hakkında

SAYI:2018/1625 31.12.2018

28.12.2018 SUT Değişikliği Karşılaştırmalı Tablo Hakkında

İlgi: TEB’nin 29.12.2018 tarihli yazısı.

28 Aralık 2018 tarihli 30639 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan değişikliklerin, yürürlükte bulunan SUT hükümleri ile karşılaştırılmasına ilişkin tablo Birliğimiz Planlama ve Koordinasyon Birimince hazırlanmıştır.

Hazırlanan tablo ile SUT değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararına ekte yer alan linklerden ulaşılabilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

Komisyon Kararı İçin Tıklayın.

Tebliğ Metni İçin Tıklayın.

Karşılaştırmalı Tablo İçin Tıklayın.


İLANLAR