Konu: AHBYS’lerin E.reçete Sistemi İçin Pilot Uygulaması Hak.

SAYI:2019/42 09.01.2019

Konu: AHBYS’lerin E.reçete Sistemi İçin Pilot Uygulaması Hak.

AHBYS’lerin E.reçete Sistemi İçin Pilot Uygulaması Hak.

“İlgi: T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 25.12.2018 tarih E-236134 sayılı yazısı.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun AHBYS’lerin E.reçete Sistemi İçin Pilot Uygulaması hakkındaki yazısı ekte sunuldu.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR