KONU: TEB Yardımlaşma Sandığı aidatlarının ödenmesi hk.

SAYI:2019/89 17.01.2019

KONU: Türk Eczacıları Birliği'nin, Yardımlaşma Sandığı tarafından yapılan eczane paket sigortası ve ferdi kaza sigortası hakkındaki bilgilendirmesi aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

TEB Yardımlaşma Sandığı aidatlarının ödenmesi hk.


İLANLAR