Konu: İŞKUR Destekleri Hakkında

SAYI:2019/141 24.01.2019

Konu: İŞKUR Destekleri Hakkında

İlgi: TEB’ nin 21.01.2019 tarih 10124 sayılı yazısı.

Türk Eczacıları Birliğinin 21.01.2019 tarih 10124 sayılı İŞKUR Destekleri konulu yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR