(DÜZENLEME YAPILDI) Konu: Eczacılık Fakültesi ve Eczacılık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stajları Hak.

SAYI:2019/247 26.02.2019

Konu: Eczacılık Fakültesi ve Eczacılık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stajları Hak.

Değerli Meslektaşlarımız;

Yönetim Kurulumuzun 22.02.2019 tarih 41 Sıra Nolu Toplantısının 7.gündem maddesince alınan karar doğrultusunda Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin sayı artışı nedeniyle Staj yapılabilecek eczanelerin,Stajyer kabulü zorunludur.

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin meslekte 3(üç) yılını doldurmuş Eczanelerde staj yapması,

Eczacılık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin ise Eczanenin tecrübe zorunluluğu olmadan staj yapması uygun görülmüştür.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR