Konu: İlaç Suistimali Hak.

SAYI:2019/254 04.03.2019

Konu: İlaç Suistimali Hak.

İlgi: T.C.Van Valiliği İl Sağlık Müd.nün E.178 sayı 22.02.2019 tarihli yazısı.

T.C.Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün E.178 sayı 22.02.2019 tarihli İlaç Suistimali Hak.yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR