Konu: İlaç Suistimali Hak.

SAYI:2019/255 04.03.2019

Konu: İlaç Suistimali Hak.

İlgi: T.C.Van Valiliği İl Sağlık Müd.nün E.169 sayı 19.02.2019 tarihli yazısı.

T.C.Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün E.169 sayı 19.02.2019 tarihli İlaç Suistimali Hak.yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR