Konu: Etil Alkol Satışı Hakkında

SAYI:2019/292 15.03.2019

Konu: Etil Alkol Satışı Hakkında

İlgi: TEB’nin 13.03.2019 tarihli 11721 sayılı yazısı.

Türk Eczacıları Birliğinin 13.03.2019 tarih 11721 sayılı Etil Alkol Satışı Hakkındaki yazısı ekte sunuldu.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR