Konu: ÜTS Kayıtlarının Tamamlanması Hakkında

SAYI:2019/273 01.04.2019

Konu: ÜTS Kayıtlarının Tamamlanması Hakkında

İlgi: Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin 29.03.2019 tarih 12200 sayılı yazısı.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin 29.03.2019 tarih 12200 sayılı ÜTS Kayıtlarının Tamamlanması konulu yazısı ekte sunuldu.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR