Konu: Sosyal Medya Paylaşımları Hakkında

SAYI:2019/327 06.05.2019

Konu: Sosyal Medya Paylaşımları Hakkında

İlgi: T.C.İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünün 30.04.2019 tarih E-344 sayılı yazısı.

T.C. İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünün 30.04.2019 tarih E-344 sayılı Sosyal Medya Paylaşımları konulu yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

T.C. İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünün 30.04.2019 tarih E-344 sayılı yazısı için tıklayınız.


İLANLAR