Konu: Kaybolan İlaçlar Hakkında

SAYI:2019/329 06.05.2019

Konu: Kaybolan İlaçlar Hakkında

İlgi: Van İl Sağlık Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih E-332 sayılı yazısı.

Van İl Sağlık Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih E-332 sayılı Kaybolan İlaçlar konulu yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

Van İl Sağlık Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih E-332 sayılı Kaybolan İlaçlar konulu yazısı


İLANLAR