Actemra (Tocilizumab) ile ilgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

SAYI:2019/363 20.05.2019

Actemra (Tocilizumab) ile ilgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

İlgi: TEB’in 41.A.00/13294 sayılı yazısı.

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 10.05.2019 tarih ve E.76141 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü bildirilerek,“Actemra (Tocilizumab)”kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan“hepatotoksisite”riskine dair önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

TİTCK’nın 10.05.2019 tarih ve E.76141 sayılı yazısı için tıklayınız.


İLANLAR