Xeljanz (Tofasitinib) ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

SAYI:2019/364 20.05.2019

Xeljanz (Tofasitinib) ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

İlgi: TEB’in 41.A.00/13301 sayılı yazısı.

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 10.05.2019 tarih ve E.76119 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü belirtilerek,“Xeljanz (tofasitinib)”in Türkiye’de onaylı olmayan2×10 mgdozda kullanımı sonucupulmoner emboli ve tüm nedenlere bağlı ölüm sıklığında artış görülmesiile ilgili bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

TİTCK’nın 10.05.2019 tarih ve E.76119 sayılı yazısı için tıklayınız.


İLANLAR