ÖNEMLİ

Türk Eczacıları Birliğinin 31.12.2008 tarihli yazısı; Aşağıda yayımlanan 31.12.2008 tarih, 36.A.00.004118 sayılı yazımızla ilgili olarak Birliğimize, acilen karekod okuyabilen barkod okuyucu ve İlaç Takip Sistemine uyumlu bir eczane yazılım programının temin edilmesinin gerekip gerekmediği yönünde sorular iletildiğinden açıklama yapılması gereği doğmuştur.

SAYI:2009/07 02.01.2009

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

Türk Eczacıları Birliğinin 31.12.2008 tarihli yazısı;

Aşağıda yayımlanan 31.12.2008 tarih, 36.A.00.004118 sayılı yazımızla ilgili olarak Birliğimize, acilen karekod okuyabilen barkod okuyucu ve İlaç Takip Sistemine uyumlu bir eczane yazılım programının temin edilmesinin gerekip gerekmediği yönünde sorular iletildiğinden açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde 24.12.2008 tarihinde yayımlanan duyuruya istinaden Bölge Eczacı Odalarına iletilen söz konusu yazı, İlaç Takip Sistemine geçildikten sonra eczaneler tarafından dikkat edilecek hususların belirtilmesi ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

Üyelerimiz, karekodlu ilaçları 1 Ocak 2009 tarihinden sonra da eski barkodları ile eski barkod okuyucularını kullanarak sisteme girebileceklerdir. İlaç Takip Sistemine uyumlu bir eczane yazılım programı bulunmayan eczanelerin şu an için böyle bir program edinmeleri zorunlu değildir.

Birliğimiz tarafından, İlaç Takip Sistemi ile uyumlu eczane işletim programının tüm eczanelere ücretsiz dağıtılması konusunda bir çalışma yürütülmektedir. Bununla birlikte EGAŞ’tan toplu halde barkod okuyucu alımı için de bir çalışma yapılmaktadır.
Sonuç itibariyle; karekodlu ilaçların okutulacağı barkod okuyucu ve İlaç Takip Sistemi ile uyumlu eczane yazılım programı edinilmesinin aciliyeti yoktur, geçiş süreci olan 1 yıl içerisinde temin edilmesi mümkündür.

Tüm üyelerimize duyurulur.

36.A.00.004118
31.12.2008

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi, İlaç Takip Sistemi, 01 Ocak 2009 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır. Sistemin amacına, hedefine uygun çalışması ve 24.000 eczaneyi temsilen Türk Eczacıları Birliği’nin bu sistemin içerisinde yer almasının ön koşulu; üretim, dağıtım ve satış kanallarının tümünü içeren, üretici, ithalatçı ve depoların eş zamanlı olarak sisteme dahil edilmesi, geri ödeme sisteminin en önemli unsuru olan SGK Provizyon Sistemi’nin İlaç Takip Sistemi ile birlikte eczane otomasyon programlarına uyumlu hale getirilmesi ve rantabl çalışmasının sağlanmasıdır.

Bu amaçla daha sağlıklı bir İlaç Takip Sisteminin uygulanabilmesi için ilgili kesimlerin (İlaç Takip Sistemi İzleme Komitesi) katılacağı bir toplantı yapılarak konunun yeniden değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne yapılan 29.12.2008 tarih ve 004099 sayılı başvurumuz 29.12.2008 tarihli yazımız ile web sayfamızda duyurulmuştur.

Ancak, Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılmamasından dolayı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan bilgiler doğrultusunda, meslektaşlarımızın İlaç Takip Sistemi’ne uyumunun sağlanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla alınması gereken acil tedbir önerileri belirlenmiştir. Buna göre:

1. Üyelerimiz Karekod okuyabilen Barkod okuyucu(lar) temin etmelidir.

2. Eczane yazılımları (Byte, Farmakom, vb.), ilaçların İTS sistemine bildirilmesi için gerekli olduğundan eczanenin bir yazılımı yoksa İTS’e uyumlu bir yazılım programı edinmesi tavsiye edilir. Halen var olan eczane yazılımlarının ise karekod uyumunun sağlanması gerekmektedir.

Karekodlu ürünlerin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren eczanelere ulaşması beklenmektedir. Karekodlu ürünlerin yukarıdaki değişiklikler yapıldığı taktirde satılabileceğini, aksi halde sıkıntı yaşanabileceğini düşünmekteyiz.

3. Eczaneler, eczane yazılımları ile; SGK ekranından reçete bilgilerini alabilecek, bunların karekodları ile İTS Web servislerine "Alım Onay bildirimi" ve "Satış bildirimi" yapabilecek, SGK'nın web servisine "Reçete Onay Bildirimi" yapabilecek, yine İTS'e iade, iptal, deaktivasyon (imha) bildirimleri yapabileceklerdir. Eczanelerin eczane yazılımı satın alırken ya da değişikliğini yaparken "İlaç Takip Sistemi'ne tam uyumun sağlanması taahhüdünü almaları önerilmektedir.

Karekodlu ürünlerde kupür bulunmayacak ya da imha edilmiş şekilde eczanelerimize ulaşacaktır. Karekodlu ambalajlar için kupür kesilmesi söz konusu olmayıp, geri ödeme kurumları bu ürünler için kupür talep etmeyeceklerdir. Ancak ecza depolarının karekod uygulaması kapsamında, İlaç Takip Sistemi’ne bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle aşağıdaki hususlara azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir:

1. Alım esnasında: Hangi ürünlerin hangi ecza deposundan alındığını bilmek gerekmektedir. Ecza deposu, sattığı ürünleri İTS sistemine bildirmişse bunu eczacıya bildirmelidir. Eğer ecza deposu İTS'ye bildirim yapmamışsa, eczacı bu ürünleri "alım onayı bildirimi" için kabul ederken tek tek okutup kendi sistemine kaydetmelidir. Bu ürünlerin hangi ecza deposundan alındığını sistemine kaydetmesi ve mutlaka teslimat esnasında depo görevlisinin imzası talep etmesi gerekmektedir.

2. Satış yapılırken:

•Öncelikle SGK provizyon sistemine reçete kaydedilir.

•Provizyon alınmışsa reçete eczane yazılımına transfer edilir.

•Eczane yazılımındaki reçete ekranında ürünler tek tek okutularak yazılıma kaydedilir.

•Eczane yazılımı aracılığı ile İTS'ye bu satış bir "Satış Bildirimi" olarak bildirilir.

•Gelen cevap bir onaydır.

•Bu onay alındıktan sonra eczane yazılımından SGK web servisine bağlanarak " Reçete Satış Onayı" yapılır. Reçete satış onayı satıştan hemen sonra yapılmak zorunda değildir, bu süre SGK ya da geri ödeme kurumu tarafından belirlenecektir.

•Reçete satış onayı yapıldığı zaman SGK sistemi satılan ürünleri İTS sisteminden kontrol edecek ve bilgileri SGK sistemine gönderecektir.

•SGK, İTS sistemindeki satış bildiriminde yer alan ürünleri ödeme kapsamına alacaktır.

Geçiş sürecinde hem karekodlu hem de kupürlü ürünler bulunacağı için, eczacılar kupürlü ürünlerin kupürlerini reçete arkasına yapıştıracak, karekodlu ürünleri ise sisteme bildirecektir.

3. Diğer süreçler; sarf, imha, alım iade, satış iptali şeklindedir. Bunlara göre, eczane yazılımlarında değişim yapılacaktır. Eczacı; yazılımında, yaptığı her işlemi bir kayıt olarak tutacak, buna göre envanteri de oluşmuş olacaktır.

İlaç Takip Sistemi'ne yazılımların erişmesini sağlamak üzere her eczacıya bir kullanıcı adı ve bir GLN numarası tahsis edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Murat Nuri SAYDAN

GENEL SEKRETER


İLANLAR