KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ FATURALARDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER HAKKINDA YAZISI

İlgi: T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 6 ncı Hudut Alay Komutanlığı’nın 15 Ocak 2009 tarih 5010-348-09 sayılı ve Faturalarda Görülen Eksiklikler konulu yazısı;

SAYI:2008/25 19.01.2009

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

İlgi: T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 6 ncı Hudut Alay Komutanlığı’nın 15 Ocak 2009 tarih 5010-348-09 sayılı ve Faturalarda Görülen Eksiklikler konulu yazısı;

1. TSK Personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin (Jandarma Hariç) sağlık giderlerinin tahakkuk işlemlerini maliye kısmında görevli sağlık sınıfı personeller tarafından yapılmaktadır.

2. 2008 yılı süresince reçete kontrollerinde karşılanan hastalar ve eksik hususlar genel olarak Ek’ te sunulmuştur.

3. 2009 yılı içerisinde ödemelerin daha hızlı bir şekilde yapılması ve reçete kontrollerinden dolayı doğan ödemelerdeki gecikmenin en aza indirilebilinmesi, kurumumuz ile anlaşmalı serbest eczanelerin mağduriyetinin ortadan kaldırması için serbest eczaneler tarafından Ek’teki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Reçeteleri karışlarken ve fatura ederken 2008 yılı SUT KURALLARI na uygun almak kaydı ile aşağıda belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir. Aksi takdirde iadeler ve kesintiler olacaktır.

1-) Reçetelerdeki tüm düzeltmelerde (tarih,ilaç ve ilaç dozları vb.) Dr. Kaşe-İmzası bulunmalıdır.

2-) Reçetelerde teşhis mutlaka yazılı olmalıdır.

3-) Reçete arkasında reçete sahibi veya yakınının ilaçları aldığına dair isim-imza ve telefonu alınmalıdır.

4-) Enjektabl ilaçlar beraberinde enjektör verilmiş ise mutlaka reçete sahibi-yakınının….. kadar enjektör aldım ibaresi ve isim-imza-telefonu reçete arkasına alınmalıdır.

5-) Eşdeğer ilaç verilmesi durumunda sisteme mutlaka eşdeğer girilmelidir. Reçete arkasında eşdeğer kaşesi de olmalıdır.

6-) Reçeteler provizyon sistemine girilirken reçete tarihleri, reçete teşhisleri, ilaçların kullanım dozları reçetede yazılan ile birebir aynı olmalıdır. Buçuklu dozlarda H/A kısmı sisteme uygun girilmelidir.

7-) İlaç Küpür ve barkodları provizyon çıktısı üzerine yapıştırılmamalıdır. Mümkünse ayrı bir boş kağıda, küpür ve barkodlar üst üste gelmeyecek şekilde yapıştırılmalıdır.

8-) Reçetelerde serum verilmesi durumunda; eğer ilaç setli olarak belirtilmemiş ise kesinlikle setsiz verilmelidir.

9-) TSK mensuplarına ait reçetelerde çalışanların kendisinden sevk istenecek, yakınlarından istenmeyecektir. Ancak Van Asker Hastanesi haricinde yazılan reçetelerin hepsinde hem çalışandan hem de yakınından reçete hangi hastanede yazılmış ise oraya yapılan sevki de istenecektir. (Not: Bu maddeye sivil memur yakınları dahil değildir. Onların reçetelerinde sevk aranmaz.) sevklerin önlü arkalı fotokopileri olacaktır. Tüm reçetelere reçete sahiplerinin karne fotokopileri eklenecektir.

10-) Reçete Van Asker Hastanesinde yazılmış ise mutlaka hastane Eczanesinde reçete yazılı olan ilaçların bulunmadığına dair kaşe ve Eczacının onayı gereklidir.

11-) Reçetelerde yazılı olan ilaçlarda eğer belirtilmemiş ise en küçük ambalaj formu verilmelidir. En küçük ambalaj formunun piyasada olmaması gibi bir durumda ya reçete arkasına üretici firmanın bu bilgiyi teyit eden yazısı eklenmeli yada Dr.a ilgili düzeltme yaptırıldıktan sonra bir büyük ambalaj formu verilmelidir.

Antibiotiklerin süspansiyon formlarında ambalaj formları belirtilmemiş, ama kullanmı süresi belirtilmiş ise o durumda hesaplanarak uygun olan form verilebilir. (Örnek: Augmentin 400/57 süsp. 2*1 7 günlük doz ……… bu durumda 35 cc lik değil 70 cc lik form verilebilir.)

12-) Reçetede aynı ilaçtan 1 den fazla yazılmış ve rapor yok ise; mide ilaçlarında 28 lik formlar yazılmış ise; bu gibi durumlarda mutlaka ilacın altına Dr. tarafından …… günlük tedavi, …… aylık tedavi veya uzun süreli tedavi gibi ibareler belirtilmelidir.

Aksi halde ilaçlar 1 kutu ve düşük ambalaj formu verilecektir.

13-) revirlerde yazılan reçeteler karşılanırken reçetelerde eczane onayı ve revirin bağlı olduğu birliğin ismi aranacaktır. Eğer yok ise yazdırılacaktır. (Örnek: 6.Hudut Alayı Revir Tabipliği gibi.)

14-) Sağlık Ocağında yazılan muhtaç er-erbaş ailesi reçeteleri karşılanmayacaktır.

15-) Sivil memurlar hariç sağlık ocağında yazılmış TSK mensubu personel ve yakınlarının reçeteleri (eğer askeri hastane , revir vb. var ise) karşılanmayacaktır.

16-) Fatura edilen Reçeteler fatura paketindeki sıraya göre numaralandırılacaktır.

17-) Fatura ve reçetelerin konulduğu zarflar üzerinde fatura no, fatura tutarı, zarftaki reçete ve evrakların sayıları, eczane adı yazılacaktır. Zarfın üzerinde eczane kaşesi de bulunacaktır.

18-) Küpür’ü etiketli olan ilaçların orijinal ismi de kesilerek yapıştırılacaktır.

19-) Mor ve Turuncu reçeteler ayrı fatura edilecek, diğer reçeteler ile karıştırılmayacaktır.

20-) iade edilen reçeteler ayrı fatura edilecek ve iade edilirken ekinde verilen yazı ile aynı zarfa konularak kuruma teslim edilecektir. Yen, reçeteler ile karıştırılmayacaktır.

21-) Fatura edilen evraklar Pazartesi günleri saat 13.30 – 15.00 arasında 6.hudut alayı maliye ve bütçe kısım amirliğine teslim edilecektir. Kurumca diğer gün ve saatlerde eczane evrakları alınmayacaktır. İade reçetelerde aynı gün ve saat kurumdan teslim alınacaktır.

22-) Personelden kesilecek ilaç bedelleri listeleri hazırlanırken; Sb, Astsb, Uzm.Çvş. ların Emekli sandığı numaraları mutlaka yazılmalıdır.

23-) ayrıca Hastane ve 6. Hudut Alayının personel listesi ayrı ayrı hazılanarak ayrı ayrı gönderilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA.

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

ÜYE


İLANLAR